Välkommen till Laga Bad

Effektivt besiktning av bassängens ytskikt


Vi utför besiktning av ytskikt i bassänger medan bassängen fortfarande är fylld med vatten. Det sparar dig som ägare till bassängen mycket besvär då du först och främst slipper tömma bassängen, vilket bara det kan förvärra ett redan existerande problem, du slipper sedan fylla den igen och du slipper vänta på att vattnet ska nå en passande temperatur för användning. Bespara dig upp emot tolv dagar av en oanvändbar bassäng och därmed en hel del pengar genom att anlita oss till att effektivt besikta din bassäng.
​​​​​​​
När vi besiktar en bassängs ytskikt handlar det oftast om hur klinkersen ser ut, vi ser efter om det har släppt, spruckit eller om det har rört på sig. Om det har blivit en sättning kan problemet snabbt bli ett allvarligt sådant om bassängen till exempel rör sig en millimeter i ena änden av kakelväggen, då skarven mellan betongen och kaklet kan släppa. Ytan på betongen blir mindre än ytan på kaklet vilket vi kan lösa genom en av två metoder. Antingen gör man ett traditionellt plattbyte som på land eller injekterar man den yta som det rör sig om. Det andra, som vi gör om det är en mindre bit klinkers det rör sig om, är att vi knackar loss det som har släppt och sätter dit ett nytt kakel medan vattnet är kvar i bassängen. Vi utför även ytsiktsbesiktningar runtom bassängen, då vi till exempel gör injekteringar på sidoyter och skvalprännor.

Plattbyten


Om en platta har släppt, om det har blivit en sättning eller  en mekanisk påverkan som att något har tagit sönder en platta, utför vi plattbyten. Vi knackar loss plattan precis som man gör vid plattbyten på land och genom rätt medel och material får du ingen negativ påverkan på vattnets kvalitet. Vi byter också gamla fästen och sätter in en ny platta över fästet, till exempel om man har bytt något i bassängen och det finns ett fäste kvar som inte ska användas. Vi gör både underhåll och reparerar plattor.

Något som är en av de största fördelarna med att låta oss göra plattbyten i din bassäng är att du kan ha full verksamhet i hela bassängen förutom just den del som ska bearbetas, eftersom vi alltid utför jobben utan att bassängen behöver tömmas.

Polering


Eftersom det är en besvärlig och ganska krånglig process att tömma bassänger är det antagligen något du som ägare vill undvika. Men när man inte tömmer blir det beläggningar på ytskiktet av smink, hudprodukter och andra rester, vilket skapar en gulaktig hinna. Vi polerar ytskiktet medan vattnet är kvar genom att vi använder oss av ett filter som suger upp smutsen och pumpar ut det rena vattnet igen efter filtrering. Utifrån våra egna metoder som vi jobbar med kan vi garantera en hög standard och du behöver inte stänga av mer än en bana i taget, utan kan ha din verksamhet i full gång.

Om oss


Ägare till Laga Bad AB är Stefan Trässman och jag har jobbat inom arbetsområdet i 18 år, heltid i 14 år. Jag startade LagaBad AB i maj 2018.  En av de saker som utmärker företaget är att vi utför alla arbeten när vattnet fortfarande är i bassängen vilket sparar bassängägaren både tid och pengar. Det gör att du slipper tömma, fylla och värma upp bassängen vilket tar upp många dagar. Men det är inte det enda som sparar dig pengar, utan också det faktum att bassängen går att hålla öppen under tiden vi arbeta. Något annat som jag lägger en stor vikt vid är att alltid finnas till hands. Vilket betyder att det alltid går att ringa så försöker vi att ta oss ut till dig så fort vi kan. Vi utför jobb även under kvällar och nätter för att minimera besväret för dig som bassängägare och för att undvika att störa dina kunder. Vi har egenutvecklade metoder och använder oss av beprövat material och medel vilket gör att vi alltid levererar högkvalitativa tjänster till dig som kund.

Referenser